Wp/wal/Edgar de Wahl

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Edgar de Wahl

Edgar de Wahl (Awurooppatu Wodiyaa Qoodaa maaran 23 Gabbaa 1867M.L. ppe 9 Laaboshaa 1948 M. L. gaakkanawu) Baltike Jermane luxissiya, hisaabiyaanne doonaa erancha. I diratto doonaa medhidaagaa gidiyogan keehippe gachchaama asa (ba de'uwaa ubban Awurooppatu xaphoy de'iyoogaa gididi erettees), hegeekka, doomettan 1922 M. L. attamettida Inddo-Awuraappaa doonatu bollan merettida meretan baasettida doona.