Wp/wal/Bizza

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Bizza

Bizza Saaminttaa giddon Qeeraa gallassaappe kasiyan Shaaga gallassaa kaallidi yiya gallassa. Woggaa saaminttaa koyro gallassadan go'ettiyaa biittatun usuppntto gallassa.Gallassata
Woggaa - Sagga - Ciishsha - Woliila - Shaaga - Bizza - Qeeraa