Wp/tzm/MTV

< Wp‎ | tzmWp > tzm > MTV

MTV (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ: Music Television, (ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ), ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴳ 1 ⵖⵓⵛⵜ 1981, ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⵢⵣⴳⴰ ⴷⵉ ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵔⴽ. ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵜⴰⵔⴳⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵢⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵏⴻⵔ-ⴰⵎⴻⵅ ⵙⴰⵜⴻⵍⵍⵉⵜⴻ ⴻⵏⵜⴻⵔⵜⴰⵉⵏⵎⴻⵏⵜ. ⴳ 1984, MTV ⵜⴻⵇⵇⵍ ⴷ ⴰⵢⵍⴰ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ MTV ⵏⴻⵜⵡⵓⵔⴽⵙ (ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵖⵉⴰⵛⵓⵎ). ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⵓⵍⴼⴰ, ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⴽⴰⵏ ⵎⴻⵛⵓⵕⴻⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1980 ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢ ⴰⵍⴰ ⵉⴽⵍⵉⴱⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ. ⵜⴰⵔⴳⴰ-ⴰ ⵜⵓⵔⴻⵡ-ⴷ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵏⵉⴹⵏ ⵜⵉⵢⵙⴻⵜⵎⴰⵜⵉⵏ ⴰⵎⴰ ⴳ ⵢⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵏⵖ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⵏ (ⵢⴰⴹⵏ). ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ-ⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⴻⵎⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ.

Il logo originale di MTV con la tagline "Music Television", usato dal 1981 al 2010.