Wp/tzm/KNN

< Wp‎ | tzmWp > tzm > KNN

KNN(Kurdish News Network) ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⴰⴽⵓⵔⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⴽⵓⵔⴷⵉⵜ , ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2008 ⵅⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵏⴰⵡⵛⵉⵔⵡⴰⵏ ⵎⵓⵙⵟⴰⴼⴰ, ⴰⵎⵖⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⴱⴷⴷⴻⵍ (ⴳⵓⵔⴰⵏ).

logo of KNN CHANNEL

⵰⵰⵰⵰

ⵉⵣⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ⵰⵰Edit

ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ KNN