Wp/tzm/ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴳⵔ ⴱⵓⵎⴰⵍ ⵏ ⴷⴰⴷⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⵊⴷⴰⴷ. ⵜⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ. ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009. ⵜⵓⵎⵥ ⵙⴳ ⴰⵢⵜ ⵉⵃⵢⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔ ⴰⵍⵏⵉⴼ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵜⴷⴷⵓ ⴷⵉⵖ ⵙⴳ ⵙⴰⵖⵔⵓ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⵓⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ.

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖEdit

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜEdit

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰEdit

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰEdit