Wp/tzm/ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ

ⴷⴰ ⵜⵏⵜⵜⵉ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ ⵙ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵖⴰ ⵓⵙⵏⴰⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵉⵙⵔⵙ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵖⵓⴷ, ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵉ, ⵏ ⵜⴰⵖⵣⵉ, ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⴳⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ.