Wp/tzm/ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵡⵙⵔⴷ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵡⵙⵔⴷ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵡⵙⵔⴷ
[[|100px|Bandiere]] [[|100px|Emblem]]
[[File:|240px]]
{{{informeso}}}
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴰⵡⵙⵔⴷ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⵍⴳⵡⵉⵔⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷⵉ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 7.689 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ
ⴰⵏⵣⵡⵉ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ
ISO 3166-2 MA-AOU
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ HASC MA.OL.AO
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵡⵙⵔⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⴹⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷⵉ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ .

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉ Edit

ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵡⵙⵔⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⵉ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ , ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵍⵇⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ , ⵖ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵉⵍⵍ ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⵉⴽ .

ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ Edit

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2004)
ⵍⴳⵡⵉⵔⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ 3726
ⴰⵡⵙⵔⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ 5832
ⴰⵖⵡⵉⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ 222
ⵜⵉⵛⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ 6036
ⵣⵣⵓⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ 833
ⴱⵉⵔ ⴳⵏⴷⵓⵣ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ 3864