Wp/tzm/ⵕⴱⴰⵟ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵕⴱⴰⵟ

ⵕⴱⴰⵟ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⵉⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵓⵙⵉⴷ ⵅ ⵍⵎⵓⵃⵉⵟ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵊⵊⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ ⵉⵣ⵰ⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ,ⵉⵎⵣⴷⵖ ⵏⵏⵙ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵣⵢⵏ.