Wp/tzm/ⵔⵡⵉⵛⴰ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵔⵡⵉⵛⴰ

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ,ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵉⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵍⵓⵟⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴽⵛⵎⵏⵉⵏ ⵖⵔ ⵓⵍⴰⵡⴻⵏ.

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙEdit

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙEdit

ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1950.

ⵜⴰⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙEdit

ⵉⴳⵎⴰ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⵣⵢⴰⵏⵜ,ⵉⵖⵔⴰ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵣⴳⵉⴷⴰ,ⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ.

ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰEdit

ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙEdit

ⵙⴳ ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ

  • ⵉⵏⴰⵙ ⵉⵏⴰⵙ
  • ⴰ ⵓⵍ ⵉⵏⵓ
  • ⵣⵡⵉⵔⵅ ⴰ ⵙⵉⴷⵉ ⴰⵔⴱⵉ ⵊⵓⴷ ⵖⵉⴼⵉ