Wp/tzm/ⵍⵍⴰⵀ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵍⵍⴰⵀ

ⵍⵍⴰⵀ ⵓⵏⴰⴳ ⵙⵏⴼⵍⴰⵏ ⴷⵓⵏⵢⵜ ⴷ ⵎⵉⴷⵏ ⴷ ⵇⵇⴰⵃ ⴰⵢⵏⴰ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢ ⵜⵉⵜⵜ ⴷ ⵓⵏⴰ ⵓⵔⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵢ ⴰⵎ ⴰⴷⵊⵏⵓⵏ, ⵉⵅⵍⵇⴰⵅ ⵃⵎⴰ ⴰⵜⵏⵄⴱⴷ ⵏⴷⵄⵓⵜ, ⵉⵏⴰ ⴳ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ (ⵡⴰⵎⴰ ⵅⴰⵍⴰⵇⵜⵓ ⵍⵊⵉⵏⴰ ⵡⴰ ⵍⵉⵏⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵢⴰ ⵄⴱⵓⴷⵓⵏ, ⵍⴰⵙ ⵜⵙⴱⴰⵃ ⴽⵓⵍⵛⵉ ⴷⵓⵏⵢⵜ, ⵏⵜⴰ ⴰⴳⴰⵅ ⵉⵙⵓⴽⵎⵏ ⵉ ⴷⵊⵏⵜ ⵏⴳⴷ ⵜⵉⵎⵎⵙⵉ.[1]

ⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖ edit

  1. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5