Wp/tzm/ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵉⵣⵔⵉ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵉⵣⵔⵉ

ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵢⴻⵛⵓ ⵉⵜⵡⴰⵙⵏ ⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵉⵣⵔⵉ. ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1969. ⵉⴳⵎⴰ ⵊⴰⵔ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ ⴷ ⴼⵔⵅⴰⵏⴰ . ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵟⴰⴼ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵓⵔⵣⵓ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵢⴻⵛⵓ