Wp/tzm/ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴹⵏⵉ.


ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜEdit

  • ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ =جغرافيا
  • ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ = مدينة
  • ⵜⴰⵡⵏⴽⵜ = دولة
  • ⵜⴰⵙⴳⴰ = جهة
  • ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ = الجماعة
  • ⴰⵙⵓⴽ = شارع
  • ⴰⴽⴰⵍ =ارض
  • ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ =وطن
  • ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ =بلد

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏEdit