Wp/tzm/ⴰⵍⴼⵔⵉⴷ ⴷⵓⴱⵍⴻⵏ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⵍⴼⵔⵉⴷ ⴷⵓⴱⵍⴻⵏ

ⴰⵍⴼⵔⵉⴷ ⴷⵓⴱⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ 1878 ⴷⵉ ⵛⵜⵉⵜⵉⵏ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ ⵉⵎⵏⴷⵉⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1957, ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⴰⵔ 1900 1905 ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⵉⵔⵍⵉⵏ ⴷ ⴼⵔⴰⵢⵔⵓⵅ,