Wp/tzm/ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ

ⴳ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵜ, ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙⴰⴳⴷⴷⵉⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ. ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵙⴰⴷⴰⵖⵏ, ⵉⵎⵙⴷⵖⵉⴷⵉⵙⵏ, ⵉⵎⵖⵔⵓⵏⵏ, ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏⵜⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴽⵓⴽ ⵉⴽⵓⵥⴷⵉⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵙⴳ ⵉⴽⵓⵥⴷⵉⵙⵏ