Wp/tzm/ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ

ⵜⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⵙⵔⵓⵜ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴳⴰⵍⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵡⵖ (ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⵔⵓⴷ ⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ) ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵜⵜⵓⴳⵔⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ.