Wp/tzm/ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⵉⵊⵊ ⵙⴳ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵣⴰⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ,ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⴳⵯⵊ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰ ⵙⴳ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ 30 km[1]

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ.jpg