Wp/tzm/ⴰⴳⵊⴷⵉ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴳⵊⴷⵉ

ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵊⴷⵉ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⵢⴽⵓⵜ αξιωμα/axioma/ⴰⴽⵙⵢⵓⵎⴰ ⴳⴰⵏ ⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴰⵢ ⵢⵓⵙⴰ ⴷ, ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ"-ⴰⴽⵙⵢⵓⵎⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⴳ αξιος (axios), ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ "ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔ") ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵓⵔ ⵢⵓⵙⵉⵔⵏ ⴰⵙⵉⵙⴽⵏ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⵓⵢ ⵓⵥⵖⵥⵏ.