Wp/tzm/ⴰⴳⴷⴷⵉⵙ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴳⴷⴷⵉⵙ

ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ, ⴰⴳⴷⴷⵉⵙ (ⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⴰⴳⵜ" ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⵉⴷⵉⵙ") ⴷ ⵓⵏⵓⵖ ⴰⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⵓⴳⵏⵉⵡ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵢⴰⴹⵓⵏ ⵉⵇⵇⵏ, ⵣⵄⵎⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵔⴰⵔⵓ ⵉⵏⵏⴹⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵎⵉⵏ ⵎⵙⴹⴼⴰⵕⵏⵉⵏ.

ⵉⴳⴷⴷⵉⵙⵏ