Wp/tly/Vikipediyə:Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar

Tarixədə ımrüjnə rüj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr

Euronews logo.svg

1 yanvar

HodisonEdit

 • 630 — De Məhəmməd peyğəmbəri sərvərəti mısılmonon şəhər Məkkəşon be canq səşone.
 • 1801 — İrlandiya Kralıstan de Yolə Britaniya Kralıstani bə formal ibemon oməyn.
 • 1808 — Bə AİŞ-i ğul varde ğədəğən be.
 • 1929 — Azərbaycan SSR-də əlifba bə latıni qrafika ovoşdınişone.
 • 1959 — Kuba usyanəkon de Fidel Kastro sərdorəti paytaxt Havanaşon bə dast səşone.
 • 1993 — Euronews TV çe Fransa şəhər Lionədə iminə kərə bə efir beşe.
 • 1995 — Umumdınyo Ticarət Onemon ofəyə be.

Movardə rujonEdit

 • 1879 — Edvard Morqan Foster – ingilisə ənıvışt.
 • 1909 — Cerom Selincer – AİŞ-i ənıvışt.
 • 1944 — Omər əl-Bəşir — Sudan dəvləti sərdor.
 • 1948 — Dovlət Bağçalı — Türkiyə Millətçi Hərəkat Partiya sərdor.

VəfotonEdit

 • 1894 — Henrix Hers — çe almanya fizik.
 • 1966 — Vensan Oriol — Fransa 16-nə prezident.

Diəkə


2 yanvar

 • 1788 — Ştat Corciya çe AİŞ-i Konstitusiya təsdığkardə çominə ştat bıə.
 • 1833 — Çe ingilisi dı qılə canqə karabl Britaniya Folklend sərkuondə çe Britaniya suverenəti təsdığ kardero bə ro dəqınin.
 • 1839 — Lui Dager çe Ovşumi iminə fotoşəkli kəşedə.
 • 1870 — Pard Bruklini baste bino be.
 • 1905 — Rus-Yaponi canq: Rusiya şəhər Port Artur iyən Çinədə çe Rusiya qarnizon təslim be.
 • 1920 — De SSRİ Karquzar iyən Mudafiə Şura ğərorı quberniya iyən uyezd inqilabi komiton ləğ bin.
 • 1942 — Dıminə Dınyo Canqi vaxti Yaponiya çe Filippini paytaxt Manilaş işğol kardışe.
 • 1949 — Luis Munoz Marin Puerto çe Rikoni iminə de demokratə ro səçınyə qubernator təyin be.
 • 2002 — De Argentina Ğanundoə Məclisi ğərorı Eduardo Duhalde çe Argentina mıvəqqətə Prezident təyin be.

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 3

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 4

Diəkə


5 yanvar

 • 1769 — İngilisə muhəndis Ceyms Uatt qarmə maşini patentı səydə.
 • 1809 — Turkiyə iyən İngilistoni aradə canq de Sultaniyə sulhi bəsə qıne.
 • 1895 — Rentgenə şuon ofəyə bin.
 • 1930 — UİK(b)P MK "Kollektivləti tempon iyən dəvlətədə Kolxoz Ovdonəkardero Koməqə Tədbiron barədə ğəror doşe. In tarix navkonə SSRİ-də həmməyəvonə kollektivəti bino be hesob bedə. Bı Ğərori qoroş SSRİ-də kollektiəti tobə pencsori oxoy (1932) bəsə qınəninbe. Bo Qafqazi oxonə tarix 1930-nə sori pozi muəyyən kardə bıəbe.
 • 1969 — SSRİ bə planet Venera kosmik aparat vığandışe. Aparat bə təyin bıə vırə bə 4 manq rəsəy.
 • 2006 — Səhhətədəş problemon əməl omə İsraili sər nazir Ariel Şaron vəzifəku beşe.

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 6

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 7

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 8

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 9

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 10

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 11

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 12

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 13

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 14

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 15

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 16

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 17

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 18

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 19

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 20

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 21

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 22

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 23

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 24

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 25

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 26

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 27

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 28

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 29

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 30

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 31

Diəkə