Wp/tly/Vikipediyə:Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar

Tarixədə ımrüjnə rüj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr

Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 1

Diəkə


Brooklyn Bridge Postdlf.jpg

2 yanvar

  • 1788 — Ştat Corciya çe AİŞ-i Konstitusiya təsdığkardə çominə ştat bıə.
  • 1833 — Çe ingilisi dı qılə canqə karabl Britaniya Folklend sərkuondə çe Britaniya suverenəti təsdığ kardero bə ro dəqınin.
  • 1839 — Lui Dager çe Ovşumi iminə fotoşəkli kəşedə.
  • 1870 — Pard Bruklini baste bino be.
  • 1905 — Rus-Yaponi canq: Rusiya şəhər Port Artur iyən Çinədə çe Rusiya qarnizon təslim be.
  • 1920 — De SSRİ Karquzar iyən Mudafiə Şura ğərorı quberniya iyən uyezd inqilabi komiton ləğ bin.
  • 1942 — Dıminə Dınyo Canqi vaxti Yaponiya çe Filippini paytaxt Manilaş işğol kardışe.
  • 1949 — Luis Munoz Marin Puerto çe Rikoni iminə de demokratə ro səçınyə qubernator təyin be.
  • 2002 — De Argentina Ğanundoə Məclisi ğərorı Eduardo Duhalde çe Argentina mıvəqqətə Prezident təyin be.

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 3

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 4

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 5

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 6

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 7

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 8

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 9

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 10

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 11

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 12

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 13

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 14

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 15

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 16

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 17

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 18

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 19

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 20

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 21

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 22

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 23

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 24

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 25

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 26

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 27

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 28

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 29

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 30

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 31

Diəkə


Tarixədə ımrüjnə rüj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr