Wp/tly/Vikipediyə:Tarixədə ımrujnə ruj/İyun

Tarixədə ımrüjnə rüj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr

Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 1

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 2

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 3

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 4

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 5

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 6

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 7

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 8

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 9

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 10

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 11

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 12

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 13

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 14

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 15

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 16

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 17

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 18

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 19

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 20

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 21

Diəkə


Flag of Sweden.svg

22 İyun

1593 — Sisaki canqədə Sloveniya iyən Xorvatiya ğoşunon çe Osmanlı ğüvvon səpe zəfər jəşone.

1825 — Britaniyə Məclis feodalizmi iyən zəmini soybiəti sistemış ləğv kardışe.

1875 — Çe "Əkinçi" qəzeti nəşr de Həsən bəy Zərdabi redaktorəti bino be.

1906 — İsveçi filəq rəsmi ğəbul be.

1941 — Nasist Almaniya bə Sovet İttifaqi hurəc kardışe.

1976 — Kanadadə kışte hukum ləğv be.

2002 — De Rixteri şkala 6.5 bal zuədə buməlarzə çe İroni həşipemə tərəfədə bə 261 kəsi marde səbəb be.

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 23

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 24

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/İyun 25

Diəkə


Elvis Presley promoting Jailhouse Rock.jpg

26 Iyun

1723 - Baku: Xəyli muhasirə iyən topon otəşi bəpeşo şəhər bə Rusi ğuvvon təslim be.

1819 - Velosiped bə ğeyd eqınye.

1945 – İbəynə Milləon Təşkilat soxtə be.

1975 - İndira Qandi Hindistanədə hukumətiş soxtışe.

1977 - Elvis Presli oxonə konsertış doşe.

1979 - Məhəmməd Əli ıştə boksə karyera orəxış elan kardışe.

Diəkə


Flag of Djibouti.svg

27 Iyun

1893 — Çe Nyu-Yorki borsa* ve bə ji eqıne.

1916 — Hicaz ıştə istiqlalış elan kardışe, Osmanlı İmperiyaku co be.

1917 — Yunanıstan bə Etilaf Dovləton umjən be.

1954 — Çe Dınyo iminə atom enerji santral* Moskva nezi Obninskədə obəy.

1977 — Cibuti ıştə mustəqiləti elan kardışe.

1991 — Dı ruj bə nav ıştə istiqlali elan kardə Sloveniya, Yuqoslaviya əsgəron, tankon iyən ıştənpəron tərəfiku işğal be.

Diəkə


Mike Tyson.jpg

28 Iyun

1461 — IV Eduard çe İngilisi kral be.

1635 — Qvadalupe çe Fransa koloniya be.

1838 — Çe İngilisi kraliça Viktoriya tacnoyə mərasim dəvuniyə be.

1881 — Avstriya iyən Serbiya bə niyonə sərosnə ğol kəşəşone.

1950 — Şimoli Koreya ğüvvon Seuli zəpt kardedən.

1997 — Bə Mayk Taysoni bo ıştə rəqibi quşi ğıç jəy qoroş məğlubiyyət doə be.

Diəkə


Flag of Seychelles.svg

29 Iyun

1880 — Fransa Taitiş bə ıştə ərazi umjən kardışe.

1916 — Çe Boeing şirkəti iminə ıştənpəri dəvinə dəvarde.

1958 — Çe Braziliya milli futbol komanda iminə kərə dınyo çempion be.

1976 — Seyşelə səkuron mustəqiləti səşone.

1985 — AİŞ-də Con Lennoni maşın bə 2 milyon 229 həzo dollar havatə be.

1999 — Abdullah Ocalan de «bə vətəni* xəyanətə damğa» bə edami məhkum be.

Diəkə


Tower bridge London Twilight - November 2006.jpg

30 Iyun

1868 — Səmərqənd bə Rusiya imperiya daxil be.

1894 — Londonədə məşhurə pard Tauer Bric obəy.

1894 — Koreya Çiniku ıştə mustəqiləti elan kardışe.

1941 — Dıminə Dınyo Canq: Almaniya çe Ukrayna şəhər Lvovış işğal kardışe.

1960 — Konqo çe Belçikaku ıştə mustəqiləti elan kardışe.

1964 — İminə kərə çe ovşumi şikili neziku kəşe imkan bıə.

2009 — Çe Yəməni həvo şirkəton qıley ıştənp bə ğəzo eqınyə, nəticədə, 152 kəs mardə, i kəs səğ mandə.

Diəkə


Tarixədə ımrüjnə rüj arxiv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr