Wp/tly/Tolış

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Tolış
Tolyšon

File:Zulfuqar Ahmadzada.jpg


Tolyšon Talysh Talışi
5 000 000
Ülkon
İron 2. 000 000
Rusiya Rusiya 300 000
Azerbaycañ Azerbaycañ 2 000 000
Ukrayna Ukrayna 4,349 (2001)
Din
İslom
Zyvon
Tolışə Zıvon

Tolyšon - ironzyvonə xəlǧe, žimon kardejdən Tolyšistonədə. Ce Azərbajčani nyso-xəšəxuni ijən Ironi Gilon Ardəbil ostənonədə žimon kardejdən. Ce Kaspi dyjo nyso-kobəson marzi dyrozi zəminon ijən Tolyšə bandon ce xəlǧi tarixi məskəne. Tolyšon Azərbajčonədə Lankon, Ostoro, Lik, Masali, Vargədiz, Piləsəvər, Həmošəru, Səljon, Natəcolə, Saatly, Sabirabad; Ironədə Masal, Ostoro (Iron), Rezvanšəhr, Həštpər (Taleš), Nəmin, Šəft, Fumən, Some-e-Səra, Rəšt, Rudbar, Piləsəvər (Iron), Parsəbad, Xəlxəl (Heroabad), šəhəronədə kompakt žimon kardən.

Tolyši zyvon

Tolyšon zyvon Hind-Avropə zıvoni grup aid byə Tolışə zıvone. Tolyšon zyvon Hind-Avropə zyvoni Kaspi zyvon grupə aide. Kaspi grupədə čo zyvononən hestin

  1. Tati zıvon
  2. Kırdi zıvon
  3. Zaza zıvon
  4. Qiləki zıvon
  5. Mazandarani zıvon
  6. Farsi zıvon
  7. Tociki zıvon
  8. Paşto zıvon

Ijən čo gylon

Tolyši tarix

Tolyšon ve ǧədimə xəlǧin. Tolyšon jolə pyə arijonin. Kaspijon ijən kadusijon ce tolyšon əčdodonin. Mədo kešvəri bə məjdon omejədə kaspijon ijən kadusijon tojfə ve jolə zəhmət heste. Mədo tolyšon ǧədimə kešvəre.

 

Tolyšon din

Tolyšon vejni bə İslomi dini Şiə, kami isə bə Sünni məzhəbi etiǧad kardejdən. ƏcdodonKadusion hisob kardə byə ym xəlği həxədə, tarixədə antik myəllifon əsəronədə rost omejdə.

Tolyšon ašmard

Tolyšon Azərbojconədə, İronədə, Rusijədə žijedən. Azərbojconədə 2 000 000-sə ve tolyš heste. İronədən təxminən 2 000 000 tolyš heste, Rusijədə tosə 300 000 tolyš žijedə. Dynjoədə tosə 5 000 000 tolyš heste.