Wp/tly/Texniki elmon

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Texniki elmon

Texniki elmon. τεχνικός çe yuanon zıvonədə karde zıne elmone Çı elmi nuyə forməye. Det bə XIX sasori elmi 2 kəş hesbe. Təbiəti elmon de Humanitar elmon hesbin. Çı taxniki elmon ve kəşonış heste.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbiqi elmon
RiyaziyotFizikəKimyəCoğrafiyaAstronomiyəQeoloqiyəBioloqiyəTarıxZıvonətiFiloloqiyəFilosofiyaPsixoloqiyəSosioloqiyəAntropoloqiyəEkonomiyəİnformətikə