Wp/tly/Sifət

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Sifət

Sifəton"çıko?", "çoknə?" iən "kon?" soalon cəvob doedən. Məsələn: sıpiə (çoknə?) şol, bilində (çoknə?) band, çətonnə (kon?) odəm.

Tümobə sifəton bə bəzi sıxanon əvvəli "no", "be", "bə", bəzi sıxanon oxo "-in" şəkilçi əlavə kardeədə bə əməl omedən. Məsələn: merd-no merd, hol-behol, rüən-rüənin, tül-tülin.

Tümobə sifəton bə əməl vardeyo bə sıxanon oxo "-in", "-mand" şəkilçionən əlovə kardedən. Məsələn: rüən-rüənin, sığ-sığin, zü-zümand, ağl-ağlmand.

Qıləy sifət əlohiddə məno ifadə kardeədə bəy mənaynə sifət votedən. Məsələn: ğalinə vişə - ğalinə püst, ğalinə nofli, tırşə aş, tırşə dim.