Wp/tly/Seyid Əhmədi pir

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Seyid Əhmədi pir

Seyid Əhmədi pir - Pir Boku-Ostoro şose ro səpe, Maşxoni diyədə, tıbəsoədəy. Pir de Sultan Əhməd nomədə şəxsi nomi anqıle. Sultan Əhməd çı haftminə imom Musa Kazımi şəcərə hisob beydə. Iyo Sultan Əhmədi epitafiya (səynəsığ) mıhofizə beydə. Ərəb-fars zıvonədə nıvıştə bıə kitobon tarix elmon doktor Məşədixanım Neməti 1956-nə sorədə handəşe iyan peqordın kardəşe. Ərəbi zıvonədə bıə kitobədə ğeyd kardə bıə: “In ğəb çı Sultan Əhməd ibn Kərimiye. Həşt sa hafto şəşminə sori tarixədə (vəfot kardəşe)”.[1]

İstinadon

References

  1. Nemət, Məşədixanım (1992). "Azərbaycanda pirlər" (azərb.). Bakı. 38–39.