Wp/tly/Səsənion İmperiyə

< Wp‎ | tlyWp > tly > Səsənion İmperiyə
Səsənion İmperiyə
Səsəni sülalə şəcərə

Səsənion İmperiyəEdit

Səsənion İmperiyə (ing- Sassanid Empire) - 226-nə soriku 651-nə sori esətnə İran, İraq,Əfqaniston, Pakiston, Tırkməniston iyən Azərbaycani ərazion əhatə kardəşbe. İron - mənşəli Səsənion sülalə təməli 226-nə sorədə I Ərdəşir Parson oxominə şah beə 4- Ərdəvani ğalib ome bəpeşt noaşe. Oxominə Səsənion şahəşoh III Yəzdəqırd beə. Dı Ərəb xilafəti 14- sor cangi bəpeşt dəboxtə beə (632-651). Ən ve inkişof Xosrov I Ənuşirəvani devrədə beə. Ən ve (əncəx kamə müddətədə) sərhədon yol karde III Hormizi zoə iyən Xosrov I Ənuşirəvani nəvə beə Xosrov II Pərvizi vaxtədə beə. Əy ışdə zəminon əlavə kardaşbe: esətnə İron, İrok, Azərbaycan, Erməniston, Afqaniston, esətnə Tırkiyə həşipemə tərəf, esətnə Hindistoni kali zəminon, Siriyə, Pokiston. Səsəni devlət Qafazi kali ərazion, Miyonə Asiyə, Ərəbi yarmada, Misir, esətnə İordanitə zəminon, İsrail iyən Fələstin qətım karde bəpeşt ışdə ərazion Əhəməni İmperiyə vaxtədə beə sərhədi rəsəbe. VII əsri miyononədə Səsənion imperiyə Ərəbi xəlifə tərəfədə məhv be.