Wp/tly/Put

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Put
Put

Put

Put (lat. Aquila) - Çe vəşyənə pərəndon ən dıjdə qıləy. Çe puti poron ranq tınd xakiye. Tıkış dıjd, ranqış siyoy, səpenə tıkış saru şate. Sə ranq qədəy ruşine. Çe puti kəşon dırozi 110-120 sm bedə. 5-7 kq omedə. Put əsosən bandədə ve bedə. Dıjdə put pəsiyan barde zınedə. Put zəj, həvuş, lus, şəğol, rıvosən qətedə hardedə. Ve barzədə pəredə. Put zəminədə, rıjonədə iyan doonədə lonə qətedə.

Tispiron