Wp/tly/Portal coğrafiyə haftə səçınyə nıvıştəy/Arxıv

< Wp‎ | tly

1-12 Political Color Map World.png

Kişvəron

Çı Dınyo kişvəron aşmard.
Jintonədə bı tispirədə bə 245 qılə kişvər heste:

  • Jıntonədə 193 qılə kişvər beynəlxəlği fayədə səbəsoje.
    • Əmandəy 192 qılə kişvər Çı Milləton İconəti Onemoni dılədə bə kişvəronin.
    • 1 qılə kişvər-Beynəlxəlğ fayədə zınə bedə,mande çı MİO (millətonətiə iconəti onemon (BMT) koəkə ni ( MİO hejo jiçəşi oqətedə).Ə kişvər katolikə Vatikane-Vatikan şəhərə kişvəre.
  • 9 qılə kişvər-çı beynəlxəlği fayədə zınə bedə,mande çımonədə hiç qılə çı MİO daimi koəkə nin. Çı Montevideo ray omeku jıqo peştıpurbən ki, beynəlxəlğ huquqi çərçivədə bənəy kişvəri peqəte bəben:(bə dumo dəvard...)