Wp/tly/Portal:Memarəti

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Portal:Memarəti

Portal.svg

P Architecture.png Memarəti portal xəş oməşon

Memarəti çı odəmon binomoniku jıqo çı jimoni kıçbəkıç həmə vırədə de rujıqari nırəsəyon olığne koy ğale. Kə ejəne,kəybə-pencə peğandey iyən bə soxtemoni dair kom ko hestebu,əvon həmə bəçəvon kardəyon dairin. Hələ ğədimə Roma memar həmən çe memarəti bino ənəyondə qıləyni, Viruvi jıqo votedəbe: Memarəti çı seqlə suni səpeye. 1.Durum varde. 2.Ovand (xəyr) 3.Reçinəti. Ədəbiyatonədə “ Virtuvi sequl” nomədə bə ım ray XV əsrdə Alberti qıləyışən sunış ziyodəş kardışe. Im sunən de -məqsəddairəti nomi memarətiədə cər bey.

Crystal Project Attach.png Memarəti

Template:Wp/tly/Memarəti

Crystal Project Attach.png Haftə səçınyə nıvıştəy

Template:Wp/tly/Portal memarəti haftə səçınyə nıvıştəy

Crystal Project Attach.png Zındəyon?

Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque 02.jpg
 • Çı dınyo qırd yolə kədə 1788 qılə xonə heste.Im kə çı Bureney sultaniey.
 • Gi de Mopassan, Aleksandr Duma iyən Şarl Quna Parisədə bə «Efyel qullə dute əksi» protesti ğol kəşəşone.
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --

Crystal Project Attach.png Vıjniə şəkil

Template:Wp/tly/Portal memarəti vıjniə şəkil

Nuvola apps ksig.png Tojə məqalə okə

Wikipedia-logo-v2-tly.svg

Tojə məğolə nıvıştero iminnə nübədə bəpe məğolə nomi təyin bıkardəyon. Peşe, həmunə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bıkardən, "Tojə məğolə okə" dığmə eqətən. Ehanə həmunə mevzuədə co qılə məğolə hestesə, şıməni bə həmunə məğolə bəvğande. Deştə zınəyon ə məğoləən zəngin karde bəzneyon. Cəhd bıkən, məğolə elmi-bədii uslubədə hozzo bıkən. Məğalə çannədə əhatənin bıbo, annədə Tolışə vikipediyə zəngin bəbe. Müvəffəqiyəton!

1DownRedArrow.png