Wp/tly/Portal:Cəmyət

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Portal:Cəmyət

Portal.svg

P social sciences.png Cəmyət portal xəş oməşon

Cəmyət. Çe ərəbon sıxani çe cəm sıxaniku ofayə bıə. Cəmiyət har vırə hisob karde bəbe. Cəmiyyət çe insonon i vırədə qırdə bıə vırəye. Çe cəmiyyəti kəşon, məktəbi, Ailə hisob karde bəbe. Cəmiyyətədə ıştəni barde ğanunon Etiket votedən.

Crystal Project Attach.png Cəmyəti tərkib

Template:Wp/tly/Cəmyət

Crystal Project Attach.png Haftə səçınyə nıvıştəy

Template:Wp/tly/Portal cəmyət haftə səçınyə nıvıştəy

Crystal Project Attach.png Zındəyon?

Terracotta pmorgan.jpg
 • Isət jiə har qılə 5 xonəxodə qıləyni Çinıvoje.
 • Sori dırozi Hindistanədə çı moəmo bə sovə əğılon aşmard çı Avstraliya jimonəkəyonsə veye.
 • Napoleoni əsqəron bə qenerali «tı» vote həxşon hestbe.
 • Har 2 milyard insoniku əncəx 1 kəs 116 soriku ve jie bəzne.
 • Dıziyon ve hissə seşənbədə bedən.
 • Amerikanon i sorədə hardə pitson cəmi sahə 18 hektare.
 • Çı həmə xəton 67%-i 10% xətokoron kardən.
 • Dınyoədə ve cər bə moynə nom Annay,ım nomi dınyoədə tosə 100 milyoni odəm novnidə.
 • Çinıvıjon iyən Koreyavıjon fəmiliyə çəvon nomi navədə nıvıştən.
 • Çı zəmini dimisə jiə odəmon 3/2 poə voəşon vindəşonni.
 • Çəplion veyni merdonin.
 • İminə reklam 1477-nə sorədə İngilistonədə istehsal bıə. In, çe dıvoə kitobi reklambe.

Crystal Project Attach.png Vıjniə şəkil

Template:Wp/tly/Portal cəmyət vıjniə şəkil

Nuvola apps ksig.png Tojə məqalə okə

Wikipedia-logo-v2-tly.svg

Tojə məğolə nıvıştero iminnə nübədə bəpe məğolə nomi təyin bıkardəyon. Peşe, həmunə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bıkardən, "Tojə məğolə okə" dığmə eqətən. Ehanə həmunə mevzuədə co qılə məğolə hestesə, şıməni bə həmunə məğolə bəvğande. Deştə zınəyon ə məğoləən zəngin karde bəzneyon. Cəhd bıkən, məğolə elmi-bədii uslubədə hozzo bıkən. Məğalə çannədə əhatənin bıbo, annədə Tolışə vikipediyə zəngin bəbe. Müvəffəqiyəton!

1DownRedArrow.png