Wp/tly/Portal:Ədəbiyot

< Wp‎ | tlyWp > tly > Portal:Ədəbiyot

Portal.svg

TolışMədəniyətƏdəbiyotFəlsəfəTarıxCoğrafiyəCəmyətŞəxsiyətonMemarətiTexnikəBioloqiyəTibb

Həmmə portalon

P literature.svg Ədəbiyot portal xəş oməşon

Ədəbiyot ərəbi sıxane. Ədəbiyot-insonon, cəmiyyəti hisson, fikon, orzuon inən piətion de obrazi əks kardə sıxanə sənəte. Ədəbiyot de dı ro bəməl omə, perəsə: Şifahi inən dı nıvışte. Həm şifahi həmən nıvışteon bə se vırə co bedən: Lirik, Epik, Dramatik. Ədəbiyoti bəştə məxsusi qanunəuyğunətiş heste. Im qanunəuyğunəti, prinsipon omutə elm ədəbiyotşunasəti votedən.

Crystal Project Attach.png Ədəbiyoti tərkib

Crystal Project Attach.png Haftə səçınyə nıvıştəy

Template:Wp/tly/Portal ədəbiyot haftə səçınyə nıvıştəy

Crystal Project Attach.png Zındəyon?

  • Con Kennedi vist dəyğədə ço qılə qəzet hande zındəbe.
  • Volter i vaxtadə iqıləsə ve əsr nıvıştedə be. Əv bə ko stol nıştedəbe bəştə əhvoli nez dastənıvışti peqətedəbe əçəy səpe ko karde dəvom kardedəbe.
  • Məşhurə "Ovod" romani ənıvışt Etel Lilian Voyniç bəstəkor be, hətta əv ıştə musiqi əsəron ıştə ədəbiyoti nıvıştonku əhəmiyyətin hisob kardedəbe.
  • Çe Şerlok Holmsi prototip çe Londoni rizeqınyəkəs rizvon xəfiyyə Filip Biq bıə. 1885-1910-inə soronədə Londonədə həmmə yolə cinayəton pəydo karde əçəy ko be.
  • Nuyə əsər nıvışte bino kardeyədə Onore de Balzak i-dı manq ıştə çəşmədə mandedəbe, penconən bərk dəvasedəbi ki bə dılə çe həyşi ruşnə enıqıno. Əv çe şəmi ruşnədə xələt təkardə vəziyyətədə ha ruj həjdə saat nıvıştedəbe.
  • Çe dınyo ən dırozə əlifba 74 hərf bıə çe Kamboca əlifbay.
  • İ Bıə Milləton Təşkilatadə şəş qılə rəsmi zıvon heste: inqilis, fransız, ərəb, çin, rus,ispan zıvonon.
  • Ən ğədimə əlifba xıvand Finikayvıjonin.
  • Dınyoədə ən ve votə sıxan OK-e.

Crystal Project Attach.png Vıjniə şəkil

Template:Wp/tly/Portal ədəbiyot vıjniə şəkil

Nuvola apps ksig.png Tojə məqalə okə

Wikipedia-logo-v2-tly.svg

Tojə məğalə nıvıştero iminnə nübədə bəpe məğalə nomi təyin bıkardəyon. Peşe, həmunə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bıkardən, "Tojə məğalə okə" dığmə eqətən. Ehanə həmunə mevzuədə co qılə məğalə hestesə, şıməni bə həmunə məğalə bəvğande. Deştə zınəyon ə məğaləən zəngin karde bəzneyon. Cəhd bıkən, məğalə elmi-bədii uslubədə hozzo bıkən. Məğalə çannədə əhatənin bıbo, annədə Tolışə vikipediyə zəngin bəbe. Müvəffəqiyəton!

VikipediyaBo tojə istifodə kardəkəson koməkPenc əsos prinsip
1DownRedArrow.png

Həmmə səhifonHəmmə kateqoriyonHəmmə portalon