Wp/tly/Portal:Ədəbiyot

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Portal:Ədəbiyot

Portal.svg

P literature.svg Ədəbiyot portal xəş oməşon

Ədəbiyot ərəbi sıxane. Ədəbiyot-insonon, cəmiyyəti hisson, fikon, orzuon inən piətion de obrazi əks kardə sıxanə sənəte. Ədəbiyot de dı ro bəməl omə, perəsə: Şifahi inən dı nıvışte. Həm şifahi həmən nıvışteon bə se vırə co bedən: Lirik, Epik, Dramatik. Ədəbiyoti bəştə məxsusi qanunəuyğunətiş heste. Im qanunəuyğunəti, prinsipon omutə elm ədəbiyotşunasəti votedən.

Crystal Project Attach.png Ədəbiyoti tərkib

Crystal Project Attach.png Haftə səçınyə nıvıştəy

Template:Wp/tly/Portal ədəbiyot haftə səçınyə nıvıştəy

Crystal Project Attach.png Zındəyon?

RMS Titanic 3.jpg
 • "Titanik"i film "Titanik"i ıştənisən boho bə sə omə.
 • Dınyoədə ən ğədimə universiteti əsos 989-nə sorədə noə Misiri əl-Əzhər universitetie.
 • 1893-nə sordə Rusiyədə çay kaşte binonoe buə.
 • Atakama daşti kali vıronədə 400 sorisə bəpe vaxte ki,voş voyedəni.
 • Sıkardədə dəkıriyə, dəbovniədə isə peğıjiə yegonə bərkə çism almoze.
 • Jenon takardə kəpot 1400 sor çimi bənav bəməlomə.
 • Şımə ıştənpərədə pəriyədə şımə mu 2 kərə rə dıroz bedə.
 • Bə “Coca-Cola” ranq ümjən nıkən əv havz bəbe.
 • Be dandonə muş i qılə cüyə həyvone cüye.
 • "Avşumə əntər"-i qırd dıjdə qılə bolo 12 sm,qoniş 170 ğr bedə.
 • Enişdeyin nıvışte və handesə ve, fikkardəbe.
 • Ğədim Romədə şişədə hozo kardə ğabon telə inən nığəku boho bedəbe.

Crystal Project Attach.png Vıjniə şəkil

Template:Wp/tly/Portal ədəbiyot vıjniə şəkil

Nuvola apps ksig.png Tojə məqalə okə

Wikipedia-logo-v2-tly.svg

Tojə məğolə nıvıştero iminnə nübədə bəpe məğolə nomi təyin bıkardəyon. Peşe, həmunə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bıkardən, "Tojə məğolə okə" dığmə eqətən. Ehanə həmunə mevzuədə co qılə məğolə hestesə, şıməni bə həmunə məğolə bəvğande. Deştə zınəyon ə məğoləən zəngin karde bəzneyon. Cəhd bıkən, məğolə elmi-bədii uslubədə hozzo bıkən. Məğalə çannədə əhatənin bıbo, annədə Tolışə vikipediyə zəngin bəbe. Müvəffəqiyəton!

1DownRedArrow.png