Wp/tly/Ozərboycon

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Ozərboycon


Ozərboycon

Ozərboycon, çı Qafqazi həşınıştə həvəndisə qılə kişvəre. Kobəsoni havərisə de Ursiyət iyən de Qurcistoni hamusəy. Həşipemə hamusiəş İron de Turkiyəy. Isətnə Ozərboyconi kişvərədə sa qıləsə ve zıvonədə gəp jə milləton jimon kardən. Tolışon çı kişvəri həşipemə çı həşinıtə həvəndisə haft qılə rayoni bumədə ivrədə jiedən. Bı bumədə dıqlə yolə ru şuredə. Çıvonədə qıləy Kurəru ə qıləyən Araze. Im dıqlə ruon, dıynənən bə Kaspi dıyo emedən.

Ozərboycon Respublikə Asiyə qitə nıso-kobəson, Nıso Qafqazədə, Kaspi dıyo kobəsonədə bino bedə.Kəfşənış 86,6 həzo km²-e. Kaspi dıyo bə Ozərboyconi aid buə sektori kəfşənış 80 həzo km²-i neze. Coğrafi kordinaton 38°25´-41°55´ -xər pani., 44°46´-50°23´ xəş dıroziədəy. Xəremiku bə nıso 400 km, xəşəxuni bə kobəson 500 km dıroz bedə.Ozərboycon Respublika xəremədə çı Rusiya Federasiyə Dağıstan MR (391 km), xərem-kobəson Qurciston(471 km), kobəson Erməniston (1007 km), nıso-kobəson Turkiyə(13 km), nısoədə İroni (765 km) dıroziədə marzış heste. Xəşəxuni marzədə Kaspi dıyo çıy kənon şıştedə(825 km). Ozərboycon Volqa-Don iyən Volqa Baltik xəndəxon dı Ursiyət kəfşəni Dınyo okeani beşe imkon heste. Kaspiədə xəyli səku iyən arxipelaqon hestin ki, bə Ozərboycon aid buə qılonən heste. Məsələn Boku iyən Abşeron arxipelaqon misal kəşe bəbe.

TarıxEdit

CoğrafiyaEdit

MədəniyətEdit

TeətrEdit

MusiğiEdit

KinoEdit

TeberdeEdit

 
Wikimedia Commons' de
Wp/tly/Ozərboycon dı sehifon heste.


Avropə kişvəron

AlmaniyəAndorrəAlbaniyəAvstriyəOzərboyconBelçikəBelarusBolqarıstonBosniyə inən HerseqovinəDıjdə BritaniyəÇexiyəDanimarkəErmənistonEstoniyəFinlandiyəFransəQırcistonXorvatiyəİrlandiyəİspaniyəİsveçİsveçrəİtaliyaİslandiyəSiyobandstonKiprLatviyəLixtenşteynLitvəLuksemburqMacarıstonMakedoniyəMəldovəMaltəMonakoNiderlandNorveçPolşəPortuqaliyəRumıniyəSan-MarinoSerbiyəSlovakiyəSloveniyəTırkiyəUkraynəUrsiyətVatikanYunanıston

Çı beynəlxəlği tərəfədə nıznıəbuə, əncəx çı BMT bəzi uzvon tərəfədə zınəbuə keşvəron - AbxaziyəNısoə OsetiyəKosovəNKTR