Wp/tly/Novruzəli Məmmədov

< Wp‎ | tlyWp > tly > Novruzəli Məmmədov

Novruzəli Məmmədov (1942-2009) - sovet filoloqe. "Toloşə sədo" qəzeti nıvıştaşbe. Millətış tolışe. Çe Ostoro Arçion diyku 1942-inə sorədə Arçion diyədə bə dınyo omə. Novruzəli Məmmədov ve kitobon nıvıştaşbe. Əv illəqılə Azərbaycanədə toloşəved bəbe. Novruzəli Məmmədov radikal bəni. Əv tolışi urusi sıxanqard nıvıştəşbe. Bəçəy qoroş bəy şər ğandşone əy qətşone. 2007-2009 əv türmədə bıə. 2009-inə sorədə Novruzəli Məmmədov Türmə noxəşxanadə marde. Əçəy hiç qıno bəş ni. Əçəy dı qılə zoəşən kıştışone. Çe İroni agent be bəçəy qi noşone. Əslədə əv agent nıbe. Əy tolışi-urusi sıxanqard nıvışte qoroş qətşone. Əv ıştə məhkəmədə votşe ki, çımı i qılə qıno çımı tolış beye. Əçəy kəxıvand Məryəm xanım Niderlandədə jiyedə.21 fevral 2019-inə sorədə Avropa İbemon İnson Həxon İdarə Azərbaycani 24 həzo yevro cərimə kardışe. Ə 24 həzo bə Novruzəli müəllimi jene doy lozime. Çe Avropa İbemoni ım ğərar Novruzəli Məmmədovi qınokar nıbe sübute.