Wp/tly/Məzqət

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Məzqət
Məzqət

Məzqət

Məzqət - (lat. Tetrax tetrax). Kaqi formədəy. Vindəkəson votedən ki, bənə kaqi nəvedə, otır kardedə, hard pəydo kardedə. Bə Tolış tərəfon zomsonədə omedə. Iştənən kam-kam, təsadufə holonədə. Kavuyə aləfə məzonədə, qandımə hiyonədə nıştedə, kavuyə (havzə) çardedə. Çe məzqəti dıjdə qılə 2-2,5 kq omedə. Tolışədə bı pərəndə "məzənqətən" votedən. De dastə pəredən. Tolışə folklorədə bə məzənqəti aid joğo qıləy şerə nımunə heste: Qəl-qəle, məzənqəte, Kavuyə bəte de kəlkuni, Siyo neqo, bəyşt bəsə po, Boşamon bə şahi nokəti, ("Qəl-qəl"ən pərəndəy.)