Wp/tly/Mədəniyət

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Mədəniyət

Mədəniyət – çı insoni iyan cəmiyyəti inkişafi müasir səviyyəye, insoni ofəyə kardə və nəsliku bə nəsl dəvardə maddi iyan mənəvi dəyəronin.

All Gizah Pyramids

"Mədəniyət" sıxani latini zıvonədə tərcüməş "julture" – kaşte, perosnie, çok kardeye. Im sıxanon navko mənaş – zəmini kaşte, zəminədə ko karde be. Tədricən insonon fəaliyyət dairə hovuj be və “mədəniyyət” sıxanən məna dəmande co mənaonənən ıştə dılədə ehtiva karde: maarifpərvərəti, səvod, tərbiyə.

Məşhur urusə zıvonşunas Vladimir Dal ıştə “İzahinə lüğət”ədə nıvıştedə: “Mədəniyət –kaşte, çiçisə səpe ko kardeye, ım əqli iyan əxlaği səvode”.

Mədəniyyət fenomeni təhlil kardə F.Hegel bəy “çı insoni tərəfo ofəyə bıə dıminə təbiət” nomış doəşe. Mədəniyyət çı təbiəti tərəfo bəmə bəxş bıə sətvəte, çı insonon tərəfo ofəyə bıə iyan qırdə bıə maddi və mənəvi dəyəron, əməni əhatə kardə təbiəti qiyməti zıneto bəmə doə bıə şanse.

Mədəniyyət – çı sivilizasiyaon iyan etnoson əsas cəhətonku qıləyniye. Çəmə planetədə çı mədəniyyəton müxtəlifəti inson ibemonon ən yolə dəyəre; bımi kali vaxton inteqral mədəniyyətən votedən. İnson de mədəniyyəti vasitə ıştəmustəqil fərd, çı cəmiyyəti uzv be dərk kardedə.