Wp/tly/Kiliti zıvon

< Wp‎ | tlyWp > tly > Kiliti zıvon

Kiliti zıvon mardə zıvonondə qıləye. Əv dəvardə əsrədə Ozobijondə, çı Naxçıvan Muxtar Respublikə Ordubad rayoni Kilit nomədə bə diədə pəydo bəbe. Im zıvon həmonə ərazidə bə ən ğədimə zıvondə qıləye. Bə tolışi zıvoni ve neze. Əy çı Azəri zıvoni qıləy dialekt hisob kardən. Alimon bə ım zıvoni ən nez bə zıvon məhz tolışə zıvon. Əy çı Tolışi qıləy dialekt hisob karde bəbe.

Kiliti zıvondə

Vaxti knyaz əslnda eranali emiabia məneş taşa: bi şema zuun kasaka man vinem ki, şema zuun kalanq zuuna. Xa çi ki, e şman xabaeş kata, mandje votma. E şman xabaeş kata ki, ki kalanq aşmardia, manje aşmardema desta sa. O eranal maneş taşa kuseş. E şmən xəbəş kata keinq mandaniş? Mandje votma ki, manu murəxəst kai manem kaim.

Tolışi zıvondə(Liki dialekt)

Vaxti knyaz erənəli oməbe, mınış haşte: bə şımə zıvon sıxankə mınən bıvinım ki, şımə zıvon kom zıvone. Har çi ki, əv çımınku xəbəş qəte, mınən votme. Əv çımınku xəbəş qəte ki, ki çoko aşmardəyon, mınən aşmardime deto sa. Əv erənəl mınış haşte boşom çəy və. Əv çımınku xəbəş qəte komco bamandiş? Mınən votme ki, mıni murəxəst bıkənən(vadənən) çımı kə. (erənəl iyo bənə generali məna şedə)