Wp/tly/Kişvəron

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Kişvəron

Çı Dınyo kišvaron aşmard.
Jintonədə bı tispirədə bə 245 qılə kišvar heste:

 • Jıntonədə 193 qılə kišvar beynəlxəlği fayədə səbəsoje.
  • Əmandəy 192 qılə kišvar Çı Milləton İconəti Onemoni dılədə bə kišvaronin.
  • 1 qılə kišvar-Beynəlxəlğ fayədə zınə bedə,mande çı MİO (millətonətiə iconəti onemon (BMT) koəkə ni ( MİO hejo jiçəşi oqətedə).Ə kišvar katolikə Vatikane-Vatikan şəhərə kišvare.
 • 9 qılə kišvar-çı beynəlxəlği fayədə zınə bedə,mande çımonədə hiç qılə çı MİO daimi koəkə nin. Çı Montevideo ray omeku jıqo peştıpurbən ki, beynəlxəlğ huquqi çərçivədə bənəy kišvari peqəte bəben:
  • 1 qılə kišvar-1971-nə soriku jıqo çı MİO koəkə nıbə bə MİO dənışə 22-qılə kišvar iyan Vatikani pape bə ,ısətən i-dı qılə de co kišvaron hampoəti kardə ÇİN .(bımi Tayvan votedə)
  • 1 qılə kišvar çı MİO koəkəondə bə çı 46 qılə kišvari əvış zınəşe,mande MİO əvış zınəşni.Çıy zəmini ve latə çı Mərakeşi tabeədə bə Kobəsoni Daştədəki –Daşti Ərəb Demokratik Respublikay.
  • 1 qılə kišvar çı MİO koəkə Çini iyan çı 43 co kišvaron zınə -Kosovo Respublikay.
  • 1 qılə kišvar çı MİO koəkə bə 6 qılə kišvari zınə-Abxaziyay.
  • 1 qılə kišvar çı MİO koəkə bə 5 qılə kišvari zınə-Nıso Osetiyay.
  • 1 qılə kišvar sovı Turkiyə həmə MİO koəkon nızınə-Xəremi Kipr Tırki Respublikay.
  • 3 qılə kišvar- defakto səbəsoj,mande MİO koəkondə bə hiç qılə kišvari nızınə-Bandi –Ku Xərəboğ,Prednestroviya iyan Somalilende.
 • 38 qılə məxloğ jiə,mande bə şıkırə mandə vıron ımonin.
  • 3 qılə çı Avstraliya bintonə zəminon: Milad nomədə sərku,Kokos iyan Norfolki sərkuon.
  • 2 qılə kənoə kišvar-Danimarka İconə Kraləti: Fareri sərkuon iyan Qrenlandiya sərku.
  • 7 qılə kənoə zəmin-çı Fransa kənoə zəminon:
   • 1 qılə çoçəşə iconəti-Nuə Kaledoniya.
   • 6 qılə kənoə iconəti:
    • 1 qılə kənoə kišvar-çı Fransa Poleneziya.
    • 1 qılə idorə iconəti-Mayotta.
    • 1 ğılə iconəzəmin-Sent Pyer iyan Mikelon
    • 2 qılə iconə vırə-Sent Bartelemi iyan Sent Martin.
    • 1 qılə vırə-Uollis iyan Futuna.
  • 2 qılə knoə kišvar-Niderlandi Kraləti: Aruba iyan Niderlandi Antil nomədə sərkuon.
  • 3 qılə bə şıkrə mandə vırə- çı Nuə Zellandiya zəminon:
   • 2 qılə kišvar – de Nuə Zellandiya bə ico ozodə nomədə Kuki sərkuon iyan Niue.
   • 1 qılə kənoə vırə – Tokelau.
  • 16 qılə bə şıkrə mandə vıron- İconə Kralətionku bə şıkırə mandə zəminon:
   • 13 qılə kənoə vıron- çı Britaniya kənoə zəminon: Amqiliya,Bermudi sərkuon,Britaniya,Vircini sərkuon,Kayman,Folklend,Cəbəli- Tariq, Pitkern ,Durçənə Yelena (iyan çəku bə şıkırə bəAskenson,Tristam iyan Kuna) Terks,Kaykos, nomədə sərkuon iyan Akrotiri ,Dekelyanin,Səojə Baza zəminon.
   • 3 qılə Taci hımbədə mandə vıron: – Qernsi, Cersi iyan Men nomədə sərkuon.
  • 5 qılə vırə İconə Ştaton bə ico(dənoçkınyə) nıvardə vıron:
   • 2 qılə iconəti-Xəremi Mariani sərkuon iyan Puorto-Riko.
   • 2 onoə vıron:- Quam iyan İconə Ştaton Virqini sərkuon.
   • 1 qılə de-fakto vırə– Amerikan Samoay.
 • 5 qılə kišvar: De Beynəlxəlğ rayon səkləsi zınə bedən: Imon Finlandiyadə Aland,Norveçədə Şpisberqen,çı qətımi jiədə bə Fələstin iyan çı CİN-i ıştən 2 qılə inzibati laton-Honkoq iyan Makao nomədə vıronin.

Devləton

Template:Wp/tly/Avropə kišvaron Template:Wp/tly/Afrikə kišvaron Template:Wp/tly/Asiyə kišvaron Template:Wp/tly/Amerikə kišvaron Template:Wp/tly/Avstraliyə dı Okeaniyə kišvaron

Buməkurə məholon
Amerikə ŞimaliKaribLatınMiyonəNıso
Avropə ŞimaliHəşinıştəMionəHəşipeməNıso
Asiyə ŞimaliNaviMiyonəHəşinıştəNısoNıso-HəşipeməNezə HəşipeməMiyonə HəşipeməDiyəro Həşipemə
Afrikə ŞimaliHəşinıştəMiyonəHəşipeməNısoNezə Həşipemə
Okeaniyə AvstraliyəNuə ZeləndiyəMelaneziyəMikroneziyaPolineziya
Qutbi kəfşənon ArktikəAntarktidə
Okeanon AtlantikHındiŞimali BiyəynəSakit