Wp/tly/Kavuyə (Bozə) Bət

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Kavuyə (Bozə) Bət
Kavuyə (Bozə) Bət

Kavuyə (Bozə) Bət

Pori ranqış boze. Bə kavu mandedə. Niyə qılə moə qıləsə dıjd bedə. Çe bəti yani tərəfonədə bə hovuji sipi, etəsə ranqisə riyon, luzi tərəfədə - navi hissədə siyoləvunə ləkonış heste. Luzi, dumi jiyədə sipiye. Pentoni edoə yolə poron xaki, qədə poron bozin. Tıkış bə qujdi ranqe. 4,5-7,5 sm bedə. Kəşon dırozi 80-100 sm, şıvəkış 6,5-9 sm bedə. In bət bə keyə bəti (ğazi) oxşəş doydə. Niyə qılə 2,6-3,9 kq, moə qılə 2,4-2,7 kq omedə. Bət de dastə pəredə. Bə Tolış noyabrədə omedə. Əsosən zomsoni Ğızıləğazədə dəvonedə. Bət 3-7 qılə moğnə noydə. Bət vey sərhisobə pərəndəy. Odəmi ome 200-300 m-də hiss kardedə. Qa-qa karde-karde bə osmon rost bedə. Kavuə bət rəsə (kavuə) hardedə. Ğıymətinə pərəndəy. Qujdış hardəniye. Kanko bıə. Nığo doəkəson hestin.