Wp/tly/Humanitar elmon

< Wp‎ | tlyWp > tly > Humanitar elmon

Humanitar elmon. Çe insonon dılədə bıə munasibəton umutə tənzim kardə elme. Əçəy tarix XIX sasoriku bino bedə. İsətnə devrədə çe humanitar elmon əhəmiyyət ha rüj tikəyən ziyod bedə. İnkişaf kardə davlətonədə de humanitar elmon məşğul bıə odəmon ve bedən. Çe humanitar elmon ve kəşonış heste.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbiqi elmon
RiyaziyotFizikəKimyəCoğrafiyəAstronomiyəQeoloqiyəBioloqiyəTarıxZıvonətiFiloloqiyəFilosofiyaPsixoloqiyəSosioloqiyəAntropoloqiyəEkonomiyəİnformətikə