Wp/tly/Hindistan

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Hindistan

Template:Dovlət

Bombay birjası
Vətəni Hindiston bə tovuzquşu
Cənubi Hindistoni dıyokənon
Şimali Hindistoni bandon
Hindistoni parlament

HindistonAsiyədə dovlət.

Hindiston syoku dı 6 ulkə həmsərhəde – dı Pokiston, Çin, Nepal, Butan, Banqladeş, Myanma, oviku – dıMaldivon, Şri-Lankaİndoneziya.

Ərozij yoliyəti qornə haftminci ən yola ulkəye. Sohəj 3,287,240 km² – e.[1] Dınyo dimi ən ve əholij bə dıminci ulkəye.

Nomi etimologiya

Hindistoni nom İnd`iku bə məydon omə nome, "hindu" - kanə Farsi sxaniku, sanskriti zvonədə "sindhu"ku omedə.

Torix

Muasirə torix

Dıminci Dınya Canqi oxı bə nez Yola Britaniya mustəmləkə Hindistonədə milli-ozodəti hərəkat rost be. Britaniya bə Hindiston dominionə huğuğə doy məcbur be. Həmunə sori avğustədə,Cəvohirləl Nehru sədorətədə Mıvəğğəti hukumət təşkil be. Lakin ım təmomə ozodbe nıbe. Xəlği muborizə davom kardə bedəbe. Im muborizə nəticədə 1947-minci sorədə Hindistonədə bə ingilisi ağəti oxı no be. Həmunə sori avğusti 15-də Hindistoni əroziədə, dı dini əloməton əsasjon peqəte, dı qlə mustəğilə dovlətjon, hinduson veni təşkil kardə Hindiston və əholij veni mısılmononku iborət bə Pokiston dövlətonjon qurmişjon karde.

Fiziki-coğrafi xarakteristika

İğtisodiyyət

Əholi

Zvon

Hindistonədə ən ve vlo bə zvon hindi zvone [2] və rəsmizvononədə qləy hesob bedə [3]. Biznes və inziboti konədə ve istifodə bə ingilisi zvon " koməkçi zvon" statusədəy [4]; Hindistoni Konstitusiyəro ulkədə 21 rəsmi zvon heste. Hinsitonədə zvonon 1652 dialektjone hest [5].

Din

Hindistoni əholi 83 faiz induiste.

Mədəniyyət

İstinodon

  1. Office of the Registrar General & Census Commissioner , India : Area of India : 3,287,240 Sq km.*
  2. Template:Cite web
  3. Mallikarjun, B. (Nov., 2004), Fifty Years of Language Planning for Modern Hindi-The Official Language of India, Language in India, Volume 4, Number 11. ISSN 1930—2940.
  4. Template:Cite web
  5. Template:Cite book

Xarici linkon

Office of the Registrar General & Census Commissioner , India : Religious Composition of India by 2001 census

Həmən, dyə kə