Wp/tly/Həy

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Həy
Həy
Ane Chanteraines.jpg

HəyEdit

Həy (lat. Equus asinus asinus) - inanqıron dastə aspon fəsilə aid beə Afrikə həy tispiri omutəbeə nimətispir. Təsərufatədə ve əhəmiyətış heste. Tılışon təsərufatədə ən ve oko doə həyvon. Bənə şələ həyvon həy ta tunv devriku məlume. ıştə tam yoləti 2 sorədə rəsedə. 2-nə sorədə həyon qədə-qədə bə ko omutedən. 3-nə sorədə həyon kali bəjən qonə ko karde zındən. Bımisə bə nav həyon qonə koədə oko doy çəvon peşti şat be bəvarde. Əçəy jimoni dırozəti 25-35 sore. Çəvon ranq tispironku aslıye. Harde aləf iyən bejənonin. Həyon tarə virədə bevəc jiedən, bəvon zımıstonədə hışkə vırə lozime.