Wp/tly/Boşək

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Boşək
Boşək

Boşək

Peşti poronış kavuyə-bozin. Səy poron bın sipi, ami poron oxoy bozin. Luzi tərəfədəş kurənə ranqədə riyon hestin. Dumi jiyədə poron sipin. Tıkış bozə ranqədəy. Çe tıki oxoy siyoləvune. Çe tıki penə hissə şat bedə. Çe lınqi anqışton (çanqon) siyon. Çe kəşon dırozi 38-42 sm (niyə qılə), çe moə qılə kəşon 44-50 sm bedən. Tolışədə boşək vey bedə. Do, qədə vişə bıə vironədə jiyeydə. Əsosən verdı, siyokijə, sor, kuməyjə, torəğəy iyan co kijon qətedə hardedə. Boşək oxşəş doydə bə təturi. Doədə xıçəsə nıştə boşəki təturiku co karde çətine. Sori har vaxti bə boşəki rast ome bedə. De tovi pəredə. Hejo de tovi pəre qorış ıştə hardemoni qəte zınedə.