Wp/tly/Adolf Hitler

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Adolf Hitler

Adolf Hiler (Adolf Hitler 20 aprel 1889 30 aprel 1945) — Çı Almaniya faşiston rəhbər, Dıminə dınyo canq qınokor bıə.

Adolf Hitler

Əçəy əğıləti

Hitler Avstriyadə bə dınyo omə. Əğılətiku bə kilsə vəynə bıə.

İminə dınyo canqadə iştirakış kardəşe. İminə dınyo canqadə çe almanon ləşkəri yefreytor bıə.

Əçəy bə hakimiyyət ome

7 mart 1919-inə sorədə əv bə Munhen oqardə əyo bə ləşkərədə ko dəşə. Bə vaxtnaku əv antisemit bıə. Əv antisemitizmiku nıvıştə bə kitobon ve handəşe. 24 fevral 1920-inə sorədə Hitler pivə peşomə vırədə ıştə partiya 1-inə iclasış kardəşe. 30 yanvar 1933-inə sorədə əv hakimiyyət omə. Hakimiyyətədə bə soronədə həmmə Avropa qəte piyəşe. Dıminə dınyo canqadə.

1939-inə sori 1 sentyabradə əv bə Polşa zəminon dəşə. Dımiyən Dıminə dınyo canq ofayə bıə. Əy bə Dıminə dınyo canq bardəşone. 30 aprel 1945-inə sorədə əv ıştəni kıştəşe.

İstinádon