Wp/tly/Şimali Avropə

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Şimali Avropə

Xəremə Avropə hejo səftəku bə coğrəfiyə elmi vote bəbe məlum be.Çəy xəremə səkon tədğığ əsosən dı R.Piri əloğədəre.

Relyef əsasən həmoə kəfşənədə iborət bıbuən iyo bə bandonən rast ome bəbe.Xususən Skandinaviyə bandon qeyd karde bəbe.Dıyo kəno ve dəşe-beşeye.Imən dı 4-nə devri buəti əloğodər beku iyə çəy fəaliyyəti rizon muşohidə karde bəbe.İyo fiord tibədə iyən şıxer tipədə diyokəno kəfşənon veyin.

Geologi qurluşi qorə ve ğədime.Bəçı qorə iyo kristallik bınovrə dimədəy.Maqmatik inən metomorfik faydədinə kandeyon bə dim beşən.Əmmo emə faydəli kandeyonən kam nin.Məsələn torf inən sığə zevılə faydəinə kandeyon ve muşohidə karde bəben.

İğlımış əslində bəpe sard hesob buəbesə əma Qlfıstırım çərəyani dümo buə Xəremə Atlantik cərəyani tat be qorə çovrəy iğlımış nam kardəşe.

Buməkurə məholon
Americas (orthographic projection).svg Amerikə ŞimaliKaribLatınMiyonəNıso
Europe orthographic Caucasus Urals boundary.svg Avropə ŞimaliHəşinıştəMionəHəşipeməNıso
Asia (orthographic projection).svg Asiyə ŞimaliNaviMiyonəHəşinıştəNısoNıso-HəşipeməNezə HəşipeməMiyonə HəşipeməDiyəro Həşipemə
Africa (orthographic projection).svg Afrikə ŞimaliHəşinıştəMiyonəHəşipeməNısoNezə Həşipemə
Oceania (orthographic projection).svg Okeaniyə AvstraliyəNuə ZeləndiyəMelaneziyəMikroneziyaPolineziya
Antarctica (orthographic projection).svg Qutbi kəfşənon ArktikəAntarktidə
LocationOceans transparent.png Okeanon AtlantikHındiŞimali BiyəynəSakit