Wp/tly/Şimali Afrikə

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Şimali Afrikə

Xəremə Afrika kəfşənış əsasən həmoə vırəye.Əmma kaliən bıbu bandikujən heste.Çəy xərem-kobəson tərəfədə Atlas bandon inən dılə kəfşənədəş Tibesti,Axakkər yaylon Darfur plato heste.İvoədə bə nəzə bıstənomon monoton qıle kəfşəne.

Şimali (Xaremə) Afrika

İğlımış əsaosən qam kontinentale.Atlas bandon beşe bəpeşdə votə bəbe çəy kəfşəni veyni Dıjdə Səhara(Saxara) qətedə.Kali ruon vadidədə inən vahonədə kavuə əfşənış heste.

Bə faydəninə kandeyomn mandədə əsosən iyo nat, ğaz, fosforiton inən cəy nıso tərəfədə bəzi maqmatikə kandeyon hestin.

İyo əsosən bino buə devləton Misir, Liviya, Əlcazair, Tunis, Mavritaniyə,Çad inən co qılonin.

Buməkurə məholon
Americas (orthographic projection).svg Amerikə ŞimaliKaribLatınMiyonəNıso
Europe orthographic Caucasus Urals boundary.svg Avropə ŞimaliHəşinıştəMionəHəşipeməNıso
Asia (orthographic projection).svg Asiyə ŞimaliNaviMiyonəHəşinıştəNısoNıso-HəşipeməNezə HəşipeməMiyonə HəşipeməDiyəro Həşipemə
Africa (orthographic projection).svg Afrikə ŞimaliHəşinıştəMiyonəHəşipeməNısoNezə Həşipemə
Oceania (orthographic projection).svg Okeaniyə AvstraliyəNuə ZeləndiyəMelaneziyəMikroneziyaPolineziya
Antarctica (orthographic projection).svg Qutbi kəfşənon ArktikəAntarktidə
LocationOceans transparent.png Okeanon AtlantikHındiŞimali BiyəynəSakit