Wp/tly/İsim

< Wp‎ | tly
Wp > tly > İsim

İsim - İsim çı əşya nomi nüşon doə nitqə poəve. İsmon bə ki?, çiç?, kom vırə? soalon cəvob doedən.

Tək iyən cəmə isimon

İsimon tək iən cəm bedən. Çı isimon cəmi düz karde qoroş bə sıxanon oxo -on cəm şəkilçi ümjən kardedən. Məsələn: kəş - kəşon, odəm - odəmon.

Oxoş də o saiti orəxə isimon cəmi tümo karde qo- roş bə isimon oxo qıləy -on şəkilçi əlovə karde lozime. Amma handeəsə çı o-nədə qləy tələffüz bedəni. Məsələn: sədo - sədoon.

Xüsusiə isimon

Əşyaon iyəndıko də hostoni so karde qoroş bəvon xüsusi nomon doə bən. Bəvon xüsüsiə isim votedən. Məsələn: Kərim, Əli, Ozarboyjon.

Xüsüsiə isimon cümlə ha vırədə də yolə hərfi nıvıştə bedən.

İsimi hol

İsimon cümlədə də so sıxanon bə əloğə dəşeədə dəqeş bedən. Bimi isimon bə holon qorış dəqeş be vote- dən. Tolışi zıvonədə isimi dı holış heste:

  1. Nominə hol

Nominə hol tolışi zıvonədə bə "ki?", "çiç?"/"çi?" soalon cəvob doə nitqə poəye. Məsələn: Şinənoz çəmə diədə həkim ko kardedə. In cümlədə Şinənoz bə "ki?" soali cəvob doe qoroş isime. Ki çəmə diədə həkim ko kardedə? -Şinənoz.

  1. Vasitəynə hol

Vasitəynə holədə bə isimon tolışi zıvonədə -i şəkilçi ğəbül kardə isimonin. Əğəm isim də saiti orəxedə- bü, əv şəkilçi ğəbül kardedəni. Məsələn: Hırdəni bə handevo bəvoğandem bə Bokü. Mələfə haftədə i kərə şıştedəmon. Bə Əğəbaci koğəzışon doe ki, bə məhkəmə bışü. Bə aləfi otəşışon jə süteşone. Də Əfqani bə Sonə Kümə şimon. Sori sardə vaxtonədə kəvələ, cıpə ve əbi, əğətimon də tori.