Wp/tly/İminə dınyo canq

< Wp‎ | tly
Wp > tly > İminə dınyo canq

İminə dınyo canq (28 iyl 1914-11 noyabr 1918) - Dınyo tarixədə ən yolə canqondə qıləye. Im canqədə ve odəm mardə. Im nomi bəy dıminə dınyo canqədə 1939-inə sorədə noaşone. Detbə 1939-inə sori bəy "Yolə Canq" votəşone. Im canqi səbəb çı Avstriya-Macaristani hersoq Frans Ferdinanadi kışte be. Əy serbon "Mlada Bosna" terror təşkilati üzv Qavril Prinsip kıştəşbe. Im canqi bəpeşt 4 qılə imperiya ləğv be. Im imperiyon Çari Ursiyyət, Osmanlı, Avstriya-Macarıstan, Almanya be. Im canqədə ım davləton iştirak kardəşone. Ço davləton təşkilat ittifaq-Almanya, Avstriya-Macarıstan,Osmanlı, Bolqarıstan. Antanta-Çari Ursiyyət, Fransa, Yolə Britaniya. Amerika İbə Davləton, Yaponya, İtalya canqədə çı Antanta tərəfi qətəşonbe. Detbə canqi imperiyon yəndıku noroziyətişon hesışon be. Canq Balkanədə, Qafqazədə, Miyonə Həşipemədə şedəbe. Im canqədə 1-inə kərə tankşon istifadə kardəşone. 28 iyun 1919-ədə Parisədə Versal muğavilə be. De ım muğavilə iminə dınyo canq orəxəy. Im canqədə Fransa de Yolə Britaniya bardışe. Peş canqi Osmanlı İmperiya, Çari Ursiyyət, Almanya, Avstriya-Macarıstan ləğ be. Əçəvon zəminon Fransa de Yolə Britaniya tərkib daxil be. Im canqədə 70 milyon odəm iştirak kardışe. Detbə 10 milyoni hərbi odəm , 12 milyoni mülki odəm marde. 55 milyon zədəş səşe.