Wp/tly/Çinə fəlsəfə

< Wp‎ | tly
Wp > tly > Çinə fəlsəfə

Çini fəlsəfə - Çini dınyovindemoni əsasonədə qle.

Tarıxi

Ğədimə Çinədə fəlsəfi dumot çəmə era bə nav 5-6-minnə əsronədə bə məydon omə.Həmonə qardışonədə ğədəri təbiətə elmon:mexanika,astranomiya,təbabət,bialoqiya ujən co znemoni sahon ofəyə bin,bo inkişafi binoşon noy. Çı həşi ovşumi təqvimən Çinədə ofəyə bə.Çı Çini astranom Şi-Şeni dınyoədə dıqlə ostovə kataloqış bə ico varde.(tərtibış karde) Ğədimə Çinədə fəlsəfi fikir bə kortəbii(ışdənbəsə)materializmi ujən bə idealizmi tərəf forməyn be. Çəmə era bə nav 1-minnə əsrədə nuvəynə binoəkə metal,do,ov,otəş ujən bənə zəmini (bumi) penc qlə nüvəynə elementi həqqədə,bə iyəndı əks binoəkəyon(yan-in bəsə dənışim)təbii ro(dao)bə ico həqqədə ideyon pevılo bin.Ğədimə Çinədə 6-qlə əsas məktəb fəaliyyət nuşo ədəy. 1.Konfutsiçiyəti. 2.Maoçiyəti. 3.Ğanun. 4.Daoçiyəti. 5.Naturfəlsəfə. 6.Nomon məktəb. Ğədimə Çini fəlsəfə bə məydon ome ujən inkişaf karde dı 5 qlə kitobi "Mahneyon kitob""Tarıxə kitob""Adəton kitob""Dəyqişətiyon kitob"ujən dı Çin-çyu salnomə əloqədre.

Konfutsiçiyəti

 
Konfutsi

Maoçiyəti

Daoçiyəti

Xarici dəvardon