Wp/tly/Çe Ərəbon Əvəsor

< Wp‎ | tlyWp > tly > Çe Ərəbon Əvəsor

Çe Ərəbon Əvəsor (4 yanvar 2011). Çe dınyo tarixədə bıə ən yolə inğilab silsilonədə qıləye. Miyonə Həşipemə davləton tarixədə ve yolə təsirış bıə. Ərəb davlətonədə diktatura hesbe. Ərəbon ım diktatoronku tarsedəbin. 4 yanvar 2011-inə sorədə çe Tunisi Sidi Buzid şəhərədə vıjorədə ticarət kardəkəs 27 sinninə Muhəmməd Buəziz nom bıə odəm marde. Əy cərimə kardəşonbe be icozə ticarət karde qoroş. 17 dekabr 2010-inə sorədə əv ıştənış sütşe. 4 yanvar 2010-inə sorədə əv marde. Tunisədə cəmat bə hukuməti vəynə kuçon beşe. Tunisədə inğilab be. 14 yanvar 2011-inə sorədə çe Tunisi prezident Zeynalabidin Ben Əli bə Səudiyyə Ərəbiston vite. Peş Tunisi ım inğilab co ərəb davlətonən dəvarde. 11 fevral 2011-inə sorədə çe Misiri prezident Husnu Mubarək prezidentətiku istefa doşe. 20 oktyabr 2011-inə sorədə inğilabvonon çe Liviya prezident Muəmmar Kəddafi kıştşone. Çe Yəməni prezident Əli Abdullah Saleh 27 fevral 2012-inə sorədə ıştə vəzifəku beşe. Çe Ərəbon əvəsor hələ orəxə ni dəvom kardedə. Im inğilabonədə ve odəmon mardin, ve odəmon ıştə vətəniku vitin. İnğilab nıbə ərəb davləton rəhbəron hakimiyyəti qin karde tarsiku ve islahaton kardışone.