Wp/tkl/Ko te Talafakatuha o te Fatu Hinapi

< Wp‎ | tkl
Wp > tkl > Ko te Talafakatuha o te Fatu Hinapi

Kua toe fai tetahi talafakatuha a Iehu kia te kilatou: Ko te Mālō o te lagi e fakatuha ki he fatu hinapi na kave e he tamaloa oi totō i tona fatoaga. Ko te fatu ia e pito hili ona taigole i lo fatu lakau uma, kae kafai e ola ake, e kavea ma lakau e pito hili atu ona lahi i lo na lakau fatoaga uma; ma e omamai na manulele oi fai o latou ofaga i ona lālā.