Wp/tkl/Hatukaio

< Wp‎ | tkl
Wp > tkl > Hatukaio

He fakalapotopotoga e a ni tino Iutaia, nae teteke kia Iehu i te taimi o tana galuega. Ni tino mai na kāiga tūtū lelei o Iutaia, e ve ko te kau ohitaulaga, na tino fai pihinihi, ma na kāiga aliki. E taofi mau kilatou ki na Tulafono a Mohe, kae teteke kina fakauigaga o te Tulafono. E hē talitonu ki te toetu, ma e hē talitonu e iei ni agelu pe ni agaga. E fakavae to latou talitonuga ki na Tuhi muamua e lima o te Feagaiga Tuai, ma e teteke e kilatou na taumafaiga fou ke fakamalamalama ai te Tulafono.